Barusan buka blog setelah posting 2 hari yang lalu. Setelah cek statistik blog, terlihat banyak yang nyasar ke blog ini ketika mencari rangkaian bacaan dzikir dari ustadz Yusuf Mansur. Dan karena ada yang menanyakan di sini, baiklah, saya akan tulis semua rangkaian bacaan dzikir setelah sholat yang saya dapat dari ustadz Yusuf Mansur di wisata hati ANTV senin-selasa, 23-24 April 2012.

  • Astaghfirullaahal ‘adzhiim (Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung). 3x
  • Alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi (yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dzat yang Maha Hidup dan terus Hidup, dan kami mohon ampun kepadaMu ya Allah). 1x
  • Laa Ilaaha Illallah wahdahu laasyariikalah lahulmulku walahulhamdu yuhyii wayumiitu wahuwa alaa kulli syaiin qadiir (Tidak ada Tuhan selain Allah, dzat yang Maha Esa, tidak ada sekutu untukNya (tidak ada yang menyamai), dzat yang mempunyai kerajaan dan semua pujian. Dzat yang menghidupkan dan mematikan, dan berkuasa atas segala sesuatu). 10x
  • Laa khaula walaa quw wata illaa billa hil ‘aliy yil ‘adzhiim (Tiada daya dan kekuatan, Melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung). 1x
  • Allahumma ajjirna minannar (Ya Allah lindungilah kami dari api neraka). 7x
  • Allahumma antassalam waminkassalam wa ilaika ya’udussalam fahayyina rabbanaa bissalam, wa adkhilna jannata daarassalaam, tabarakta rabbana wa ta aalaita yaa dzaljalaali wal ikram. (Ya Allah Engkaulah As-Salam (keselamatan, keberkahan, kemulian, ketenangan) dan keselamatan dari-Mu dan keselamatan kembali padaMu, berilah keselamatan dalam hidup kami, Dan masukkan kami ke dalam surga Darussalam, Maha Suci Engkau ya Rabb yang Maha Luhur, yang Maha agung dan Maha Mulia). 1x
  • Allahumma laa maani’a limaa ‘a’thaita walaa mu’thia limaa mana’ta walaa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu (Ya Allah tiada orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu). 1x
  • Allahumma a’inna ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepada kami untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu). Doa indah yang diwasiatkan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal. 1x

Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat.

About these ads